Hortiterapia

jako element wspomagający

leczenie tradycyjne

 

Poznań, 22-23 sierpnia 2016 roku

 

Kolegium Zembala, ul. Dąbrowskiego 159, Poznań

 

Organizator

Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Komitet organizacyjny

Agnieszka Krzymińska, Stanisława Szczepaniak, Anna Golcz, Jolanta Lisiecka,

Beata Płoszaj-Witkowska, Joanna Bastek, Gabriela Wiśniewska, Małgorzata Śmigielska

Celem konferencji jest dyskusja o najważniejszych i aktualnych problemach

związanych z hortiterapią jako metodą wspomagającą leczenie tradycyjne.

Konferencja adresowana jest do pracowników ośrodków naukowych

i placówek terapeutycznych oraz osób prowadzących warsztaty zajęciowe

i zajmujących się hortiterapią.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o przesłanie

formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w zakładce „do pobrania”.