Hortiterapia w leczeniu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku

Monika Latkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

 

Prace związane z uprawą roślin i pielęgnacją ogrodu wpływają korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną wykonujących je osób, a także na ich zdolności poznawcze i relacje społeczne. Zajęcia ogrodnicze są doskonały narzędziem terapeutycznym i rehabilitacyjnym, które może być wykorzystywane w pracy z osobami w podeszłym wieku posiadającymi problemy zdrowotne oraz zaburzenia psychiczne i poznawcze.

 

 

Hortiterapia jako metoda wspomagająca terapię pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi

Barbara Bejtman (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie)

 

Charakterystyka osób z zaburzeniami pamięci świeżej. Cele i zadania realizowane w trakcie zajęć w zakresie hortiterapii. Determinanty pracy grupowej w ogrodzie. Stosowane techniki i metody terapeutyczne oraz wybrane fragmenty zrealizowanych programów.

 

 

Partytura emocji – autorski program hortiterapeutyczny

Aleksandra Walkowicz (Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” w Będzinie)

 

Autorka przedstawi, w jaki sposób prowadzi zajęcia hortiterapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystując autorską metodę „Partytura emocji” oraz uniwersalne narzędzie „klucz do partytury emocji”.

 

 

Kwiaty w zajęciach sensorycznych dla dzieci

Joanna Bastek, Beata Płoszaj-Witkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Zmysły takie jak równowaga, czucie głębokie, dotyk, wzrok, słuch, smak oraz węch mają istotny wpływ na sensorykę dzieci. Zajęcia sensoryczne pozwalają na rozwijanie poprawnego odbioru i odkrywanie nadawanych z zewnątrz bodźców. Prowadzone są w postaci zabawy, aby nie stracić zainteresowania u dzieci podczas trwania ćwiczeń. Dzieci widząc efekty, chętnie przystępują do wykonywania następnych powierzonych im zadań.

 

 

Warsztaty ogrodnicze drogą do samodzielności

Aneta Jabłońska (ogrodleczy.pl)

 

Jedną z najważniejszych rzeczy dla osób niepełnosprawnych jest uzyskanie samodzielności. Sposobem na to jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Praca w ogrodzie daje te szanse osobom ze spektrum autyzmu, porażeniem dziecięcym czy zespołem Downa, a przy okazji działa terapeutycznie.

 

 

Uprawa roślin na stołach i podwyższonych zagonach

Gabriela Wiśniewska (ogrodleczy.pl)

 

Podwyższone zagony oraz specjalnie dostosowane stoły są ważnym elementem w ogrodach terapeutycznych. Dzięki specjalnej budowie przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiają samodzielną uprawę roślin. Stoły i zagony mogą być wykonane z różnych materiałów.

 

 

Terapia w ogrodzie zimowym przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Toruniu

Mariusz Warachim (ogrodleczy.pl)

 

Relacja z zajęć hortiterapii prowadzonych w ramach trwającego 15 miesięcy programu „Szansa na powrót – interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii”. Autor przedstawi przykłady zajęć oraz wnioski płynące z pracy z osobami z uszkodzonym systemem nerwowym.

 

 

Rehabilitacja dziecka o obniżonym napięciu mięśniowym w ogrodzie

Beata Płoszaj-Witkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tomasz Makowski (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie)

 

Rehabilitacja dzieci o obniżonym napięciu mięśniowym pozwala zapobiegać deformacji w obrębie układu kostnego oraz przeciwdziała zmianom w budowie i funkcji mięśni. Kompromis pomiędzy ogólnymi zasadami rehabilitacji a rzeczywistymi potrzebami i stanem dziecka wymusza na rodzicach poszukiwania właściwego doboru metod i środków postępowania. Rehabilitacja w ogrodzie z wykorzystaniem elementów małej architektury oraz rosnących w nim roślin stwarza wiele możliwości dla dzieci w każdym wieku.

 

 

Efekty rocznego programu hortiterapeutycznego zrealizowanego na oddziale psychiatrycznym

Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

 

Wyniki pracy z pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie.