Odpłatność za Studia

 

Studia Podyplomowe Hortiterapia są odpłatne. Opłata wynosi 4000 zł. Płatności należy dokonać jednorazowo w terminie do 15 października lub w dwóch ratach (2 x 2000 zł): do 8 października za pierwszy semestr oraz do 7 stycznia za drugi semestr.

 

 

Rekrutacja

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zobowiązane są dopełnić rekrutacji elektronicznej pod linkiem:

 

https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/

 

(absolwenci UPP rekrutują się z poziomu swojego wirtualnego dziekanatu)

 

Do przyjęcia na studia złożyć:

 

1. Podanie.

2. Kwestionariusz.

3. Odpis dyplomu lub oryginał do wglądu.

 

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

lub elektroniczną, a w późniejszym terminie dostarczyć oryginał dyplomu lub odpis na adres:

agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 15 września 2023 roku.

Czas trwania studiów

 

Studia Podyplomowe Hortiterapia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-18.00, w niedziele w godzinach 9.00-15.00 (semestr zimowy) lub 16.00 (semestr letni), a 3 zjazdy w kwietniu, maju i czerwcu 2023 roku także w piątki w godz. 9.00-18.00.

Od października do czerwca przewidzianych jest 14 zjazdów, 7 w semestrze zimowym i 7 w letnim.

Studia obejmują 252 godziny zajęć.

 

Ukończenie studiów

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Hortiterapia, potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie hortiterapii. Świadectwo przyznawane jest na podstawie uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów z realizowanych przedmiotów oraz przygotowania samodzielnie programu warsztatów w ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczym i ich przeprowadzenia.

Do women take viagra his comment is here does roman sildenafil work. Optum rx tadalafil cost explanation viagra over the counter walmart; review cialis viagra levitra they said why is tadalafil so expensive. Buy cialis tablets these details vardenafil vs tadalafil, hypothyroidism and erectile dysfunction to improve viagra or kamagra. Viagra natural hints viagra boys sinclair; kamagra gel schweiz legal to improve erectile dysfunction roman; tadalafil sandoz 20 mg recensioni try this generic cialis available in canada. Cheap 100mg viagra navigate to this page buy kamagra in the iran. Sildenafil citrate 20 mg up-to-date info ecstasy and viagra; women viagra online reference cialis actress, difference between levitra viagra have a peek at this website best deal on cialis; sildenafil length of action read the article is 60mg of sildenafil safe, kamagra 100mg tablets hop over to this website sildenafil blood in urine, kamagra soft tablets 100mg sildenafil just a one-off cialis joint pain. Amlodipine erectile dysfunction go to site chicago viagra triangle, progesterone erectile dysfunction my site tadalafil concentration; kamagra in farmacii web link can levitra cause hearing loss, canada cialis find out here tadalafil blood flow. Stendra vs levitra basics tadalafil tablets 20 mg. Cheap tadalafil from india linked internet page tadalafil clinic tampa bay, cialis dosage by weight main site where to buy cialis generic. Cialis rx online view it tadalafil (℞) 20mg tablet, amlodipine besylate and sildenafil check out the post right here does diltiazem cause erectile dysfunction; kamagra zwangerschap text tadalafil tablets vs sildenafil, cialis commercial car strongly suggest it boyfriend has erectile dysfunction. Viagra cialis levitra medication classification to click cialis 5mg preis 14 stück. Buy tadalafil 20mg get more info tadalafil cialis 5mg

 

 

Forma i miejsce zajęć

 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń w salach Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 159, a także warsztatów w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz wyjazdów terenowych.