Hortiterapia –

na czym polega

i kiedy ją się

stosuje? >>>

Rekrutacja

na siódmą edycję Studiów Podyplomowych Hortiterapia

w roku akademickim 2022/2023 została zakończona.

Zapraszamy za rok.

Dlaczego studia podyplomowe

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu?

An essay writer is an expert who crafts papers from scratch. They have at least a Master's degree and years of experience in the field of academic writing. Additionally, each paper is double checked by a professional proofreader and editor. They can also provide you with a plagiarism check software report if you want. Moreover, they will never sell your paper to other clients. Getting a paper from an essay writer can save you time and money.
A reliable essay writer service should have a range of genres and subject areas. Besides, they should have a good reputation among clients. Read the customer reviews on their website to help you make the best decision. This way, you can choose a writing service faster and easier. With the right service, you'll be able to enjoy quality papers at a price that fits your budget.
Hiring a paper writer can be a great option for students who are pressed for time. Paper writers are experts and have years of experience in their fields. They are trained to research a topic thoroughly and use credible sources. In addition, they also have the expertise to write creative content. Moreover, you won't need to worry about whether or not they know the subject.
Whether you need a paper written for a college class, a dissertation, or a research paper, there are a lot of places online where you can find help. Some of these services are very affordable, while others are extremely expensive. To avoid such situations, you should choose a write my paper service that provides quality work at a reasonable price.

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej są priorytetami władz uczelni.

Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

 

Studia podyplomowe są szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie posiadanej wiedzy i uzyskanie lepszej pozycji

na rynku pracy.

 

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Hortiterapia mogą uzyskać dofinansowanie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Hortiterapia rozumiana jako terapia ogrodnicza wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, a także jego relacji międzyludzkich. Ta dziedzina nauki i równocześnie rodzaj terapii rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji są widoczne w poprawie zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, służą zatem lepszej jakości życia.